Hiếu Giang Ni Tự - Phần Thơ

Cảm Tác Sư Cô
Bước đến chùa, ḷng cảm thấy vui
Thương người Sư nữ tuổi đôi mươi
Quên đời hoa, tuổi c̣n xuân mộng
Lối Phật đi hoài chí chẳng lui.

Cửa thiền nguyện với một tâm hồn
Dâng cuộc đời cho Đấng Chí Tôn
Dẫn dắt đạo tràng đường Phật học
Hiếu-Giang Ni Tự vạn tiếng thơm.

Phật Tử Diệu Liên
Ngày 03 Tháng 02 Năm 2008

 


B́nh Nước Cam Lồ

Bàn Tay & Luân Xa

Bàn Tay & Ṭa Sen

Bàn Tay & Ṭa Sen

Hieu Giang VietNamese Buddhist Cultural Centre Of Ottawa

Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam Tại Ottawa - Hiếu Giang Ni Tự - www.Hieugiang.net