Diễn Văn Khai Mạc Đại lễ Vu Lan 2551-2007

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Viên Tánh đọc diễn văn khai mạc Đại Lễ Vu Lan 2551-2007 tại Hiếu Giang Ni T

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni,

Kính thưa quư đồng hương Phật tử,

 

Trước hết chúng con xin thay mặt Ban Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Phật Lịch 2551, thay mặt Ni chúng chùa Hiếu Giang thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, và kính chào mừng đến quư đồng hương Phật tử - quư vị đă theo lời mời của Ban Tổ Chức về tham dự Đại Lễ hôm nay.

 

Kính bạch quư ngài,

Kính thưa quư vị,

 

Bầu trời thủ đô Ottawa và toàn cơi đất nước Gia Nă Đại đă thật sự trong mùa nắng ấm, và đă đẩy lại những tháng ngày đông tuyết giá băng. Trong không khí xinh tươi mát dịu này, chùa Hiếu Giang tổ chức ngày Vu Lan Thắng Hội theo truyền thống Phật giáo Việt Nam.

 

Nói đến ân sanh thành dưỡng dục của các đấng cha mẹ, người Phật tử xuất gia hay tại gia không quên được tấm gương đại hiếu của Tôn giả Mục Kiền Liên. Ngài là vị đại đệ tử của Đức Phật, một vị thần thông bậc nhất, đă khai sinh một phương trời cao rộng về đạo hiếu làm con và chính con đường này đă dẫn dắt những người con Phật và những ai có tâm hiếu đạo biết hiếu kính cha mẹ tổ tiên, biết hiếu kính quốc gia xứ sở, biết hiếu kính thiện hữu tri thức và phụng thờ Tam Bảo.

 

Kính thưa quư ngài,

Kính thưa quư đồng hương Phật tử,

 

Bổn phận làm con không những báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, mà hàng Ni giới chúng con là người xuất gia, có rất nhiều bổn phận và trách nhiệm. Đối với Tam Bảo, làm thế nào cho đạo pháp mỗi ngày được huy hoàng, và lời dạy của Đức Phật chúng con phải phụng hành tu tập và giảng thuyết, để chánh pháp được lưu truyền, mọi người mọi loài được sống trong ánh từ bi giải thoát. Chính v́ những giá trị đó cho nên chúng con hôm nay mạo muội tổ chức đại lễ Vu Lan Báo Hiếu trên cúng dường chư Phật, chư hiền Thánh Tăng, cúng dường ân giáo dưỡng của đấng Thầy Tổ, ân sinh thành dưỡng dục của Ông Bà Tổ Tiên nhiều đời và cha mẹ đă quá văng hay c̣n sống trên cuộc đời này.

 

Với bổn phận tri ân và báo ân, chúng con xin thay mặt Ban Tổ Chức long trọng khai mạc đại lễ Vu Lan Báo Hiếu hôm nay.

 

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả tác đại chứng minh.

 

Trở lại đầu trang

 

 

 

 

 

Hieu Giang VietNamese Buddhist Cultural Centre Of Ottawa

Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam Tại Ottawa - Hiếu Giang Ni Tự - www.Hieugiang.net