Bài Giảng - Sách Nói Phật Giáo - Truyện Đọc Phật Giáo

A

An B́nh Không Lay Chuyển.

Unshakeabke peace
Thiền sư Ajahn Chah
Thiện Nhựt Dịch.

B́nh Anson Hiệu Đính.

Ăn Chay Một Triết Lư Sống.

Nguyên tác của Avadhutika Anandamitra Acarya.

Phỏng dịch: Vĩnh Phụ và Bác sĩ Nguyễn Liên Hương.

Án Đạo Vàng.
Vỏ Đ́nh Cường.
Giọng Đọc Nghệ Sĩ: Quang Minh - Hồng Đào.

Án Đạo Vàng.
Vỏ Đ́nh Cường.
Trung Tâm Diệu Pháp Âm Thực Hiện.

A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hung Kinh.

(Kinh A Nan Hỏi Phật Việc Tốt Xấu)

Giảng Tại Báo Ân Đường Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba.

Tháng 08 Năm 2001.

Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục.

Ấn Quang Đại Sư Giám Định.

Cư Sĩ Lư Viên Tịnh Kết Tập.

Chuyển Ngữ:  Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Ḥa.

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao.

Tăng Quảng Chánh Biên.

Chuyển Ngữ Như Ḥa.

Giảo Chính:  Minh Tiến - Huệ Trang.

Cư Sĩ Diệu Âm (Việt Nam) Đọc.

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)

 

B

Bài Học Ngàn Vàng.
Ḥa Thượng Thích Thiện Hoa.

Bát Nhă.

Ḥa Thượng Từ Thông

Bát Nhă Tâm Kinh.

Việt Dịch:  Chánh Trí Mai Thọ Truyền.

Bẻ Gảy Xiềng Gông.

Thiền Sư U Jotika.

Dịch Giả:  Tỳ Kheo Tâm Pháp

Bên Kia Cửa Tử.

Charles Leadbeater.

Dịch Giả:  Nguyên Phong.

Bên Rặng Tuyết Sơn.
Nguyên Phọng.

Bồ Tát Quá Giang.

Huỳnh Trung Chánh.
01) Bồ Tát Quá Giang.
02) Tưởng Niệm Về Một Người Anh.
03) Tản Mạn Về Mẹ Nhân Mùa Vu Lan 2004.
04) Liễu Tú Uyên.
05) Bồ Tát Đưa Thư.
06) An Tâm.
07) Bất Tăng Bất Giảm.
08) Hành Hương Thiên Trúc.
09) Hồng Hạnh.
10) Ngưu Ma Vương.
11) Một Vị Phật Khai Sanh.

 

Bố Thí Ba La Mật.

Thích Trí Siêu.

Giọng Đọc:  Diệu Thới.

Bốn Mươi Tám Phép Niệm Phật.

Thuật Giả:  Giang Đô Trịnh Vi Am.

Dịch Giả:  Sa Môn Thích Tịnh Lạc.

Bóng Nguyệt Ḷng Sông.

Ni Sư Trí Hải.

Bóng Nguyệt Ḷng Sông.

Ni Sư Trí Hải.

Giọng Đọc Diệu Thủy.

Bước Đầu Học Phật.

Ḥa Thượng Thanh Từ

C

Cặn Bă Kư Ức.
Tác Giả:  Như Sanh.

Cảm Niệm Về Mẹ.

Huỳnh Trung Chánh.
01) Thay Lời Tựa.
02) Tản Mạn Về Cần Thơ.
03) Ngày Tháng Già Nua.
04) Sống Bù Cho Con.
05) Năm Tháng Cuộc Đời.

 

Cách Trợ Niệm Cho Người Lúc Lâm Chung.

Dựa Theo Cuốn "Cách Trợ Niệm Cho Người Khi Lâm Chung" Của Lăo Cư Sĩ Lư Bỉnh Nam.

Cẩm Nang Tu Đạo.

Ḥa Thượng Quảng Khâm.

Việt Dịch: Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành.

Cấp Cô Độc Khuyến Dụ Kinh.

Ḥa Thượng Hộ Tông.

Giọng Đọc:  Tịnh Bảo.

Câu Chuyện Số Mệnh.

Dịch Giả:  Ḥa Thượng Thích Thiện Siêu.

Chánh Niệm Giải Thoát Và Bồ Tát Đạo.

Ḥa Thượng U Silananda.

Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn.

Thiền Sư Sayadaw U Jotika

Chết Vào Thân Trung Ấm Và Tái Sanh.

Đại Sư Lati Rinbochay & Jeffrey Hopkins

Lời Tựa Đức Dạt Lai Lạt Ma.

Việt Dịch:  Sonam Nyima Chân Giác.

Giọng Đọc:  Diệu Thủy.

Chết Và Tái Sanh.

Sogyal Rinpoche

Đại Đức Thích Nguyên Tạng.

Chỉ Là Một Cội Cây.

Ajahn Chah

Ch́a Khóa Học Phật.

Ḥa Thượng Thanh Từ.

Chết Và Tái Sanh.
Đại Đức Thích Nguyên Tạng.

Chơn Lư.

Thiền Sư Minh Dăng Quang.

Chú Đại Bi Lược Giải.

Ḥa Thượng Tín Nghĩa.

Giọng Đọc:  Diệu Thủy.

Chú Giải Kinh Bổn Sanh.

Ḥa Thượng Hộ Tông.

Giọng Đọc:  Tịnh Bảo

Chữ Nghiệp Trong Đạo Phật.

Ḥa Thượng Thích Thiện Siêu

Giọng Đọc:  Tâm Kiến Chánh

Chứng Đạo Ca Trong Đạo Phật.

Ḥa Thượng Từ Thông.

Chuyện Cửa Thiền.
Minh Đức - Triều Tâm Ảnh.
Giọng Đọc Diệu Thủy.

Chuyện Đức Phật.

Chuyện Lạ Thế Kỷ 21.

Ḥa Thượng Thích Giác Hạnh.

Chuyển Nghiệp Lực Thành Nguyện Lực.

Ḥa Thượng Tịnh Không Chủ Giảng.

Cô Ba Cháo Gà Du Địa Ngục.

Thích nữ Huệ Hiền

Cơi Bụi Hồng.
Sư Cô Như Thủy.

Con Đường Hạnh Phúc.

Tỳ Khưu Viên Minh & Tỳ Khưu Khánh Hỷ.

Toàn bô 23 bài giáo lư căn bạn.

Giọng Đọc:  Nam

Con Đường Hạnh Phúc.

Tỳ Khưu Viên Minh & Tỳ Khưu Khánh Hỷ.

Toàn bô 23 bài giáo lư căn bạn.

Giọng Đọc:  LTT Diệu Nghiêm.

Con Đường Tây Phương.

Tịnh Sĩ.

Con Đường Vô Tận.
Huỳnh Trung Chánh.

Con Đường Xưa.

Tóm Tắt Bát Chánh Đạo.

Ḥa Thượng Piyadassi.

Minh Châu & Dặng Tấn Hậu Trích Dịch.

Cư Sĩ Diệu Âm.

Khuyên Người Niệm Phật.

 

Cửa Thiền Dính Bụi.
Huỳnh Trung Chánh.
Giọng Đọc Diệu Thủy.
01) Một Bước Chẳng Rời.
02) Khẩu Phật Tâm Xà.
03) Khảo.
04) Cửa Thiền Dính Bụi.
05) Tầm Thầy.
06) Điệu Múa Loài Ong.
07) Sen Trắng.
08) Tiền Nào Của Ấy.

 

Cực Lạc Thù Thắng.

Ḥa Thượng Thích Hân Hiền.

Cuộc Đời Đức Phật.
Giọng Đọc Diệu Nghiêm.

Cuộc Đời Đức Phật.

Giọng Đọc Khác

Cực Lạc Quốc.

D

Dấu Chân Trên Cát.
Nguyên Phong.

Du Hành Tây Tạng.

Alexandra David Neel

Minh Tâm & Thuần Bạch Dịch.

Duy Ma Cật.

Ḥa Thượng Từ Thông.

Dưỡng Nuôi Phật Giáo Bằng Phương Pháp Niệm Tâm.

Tác Giả:  Ajahn Chah.

Dịch Giả:  Sunanda Phạm Kim Khánh & Sumana Lê Thị Sương.

Đ

Đại Đường Tây Vực Kư.

Pháp Sư Huyền Trang.

Ḥa Thượng Thích Như Điển dịch.

Đại Hoàn Thiện.

Nguyên Tác:  Chagdud Tulku

Giọng Đọc:  Tâm Kiến Chánh.

Đại Niệm Xứ Giảng Giải.

Kinh Đại Niệm Xứ Và Thiền Minh Sát Tuệ.

Thiền Sư U Silananda.

Tỳ Khưu Khánh Hỷ Dịch.

Đạo Ǵ ?.

Thích Trí Siêu.

Đạo Phật Siêu Khoa Học.

Cư Sĩ Minh Giác - Nguyễn Học Tài.

Địa Ngục Biến Tướng Đồ.

Giang Giật Tử Tiên Sinh.

Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh.

Đoạn Trừ lậu Hoặc.

Ḥa thượng Buddharakkhita.

Việt Dịch:  Tỳ Khưu Pháp Thông.

Đời Sống Bấp Bênh - Đối Phó Với Sự Sống.

Giảng Giải Kinh Tất Cả Lâu Hoặc - Trung Bộ.

Ḥa Thượng Sri Dhammananda

Tỳ Khưu Pháp Thông Dịch.

Đưa Tâm Về Nhà.

Sogyal Rimpoche.

Dịch Giả:  Ni Sư Trí Hải.

Đừng Coi Thường Phiền Năo.

Don't Look Down On The Defilements.

Thiền Sư U Tejaniay.

Đường Mây Qua Xứ Tuyết.
Nguyên Tác: The Way Of The White Clouds.
Tác Giả: Lama Anagarika Govinda.
Dịch Giả: Nguyên Phong.

Đường Mây Trong Cơi Mộng.

Tác Giả:  Hám Sơn Đại Sư.

Phóng Tác:  Đại Đức Thích Hằng Đạt & Nguyên Phong.

Đường Mây Trên Đất Hoa.
Nguyên Phong.

Đường Tu Không Hai.

Minh Tâm.

Đường Vào Nội Tâm.
Những mẫu chuyện về đạo - Sư cô Thích Nữ Trí Hải.

Đường Về Cơi Tịnh.

Diệu Ngọc.

G

Giảng Giải 38 Pháp Hạnh Phúc.

Pháp Sư Maha ThongKham.

Giọng Đọc:  Diệu Thới.

Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ.

(Các Câu Hỏi Thông Thường Trong Đạo Phật)

Maha Thongkham Medivongs.

Pháp Sư:  Thông Kham.

Giọng Đọc:  Diệu Thủy

Góp Nhặt.

Thích Trí Siêu.

Gương Tri Ân - 2009.

Ban Tu Thơ Như Lai Thiền Viện.

Pham Dịch:  Thùy Khanh.

H

Hạn Chế Sân Hận - Trải Rộng T́nh Thương.

Tỳ Kheo Visuddhacara.

Giọng Đọc:  Diệu Thủy.

Hạnh Phúc Gia Đ́nh.

Đại Đức Narada.

Việt Dịch:  Phạm Kim Khánh.

Giọng Đọc:  LTT Diệu Thủy

Hành Tŕnh Không Đích Đến.

Dịch Giả Thích Nữ Trí Hải.

Giọng Đọc:  Diệu Thủy.

Hành Tŕnh Về Phương Đông.
Journey to the East - Blair T.spalding
Nguyên Phong - Phóng tác.

Hành Tŕnh Về Phương Đông.
Journey to the East - Blair T.spalding
Nguyên Phong - Phóng tác.

Hiện Đời Thành Phật.

Ḥa Thượng Thích Huyền Vi.

Hoa Sen Trên Tuyết.

Phóng Tác:  Nguyên Phong.

Hoa Trôi Trên Sóng Nước.

Journey In Search Of The Way.

Tác Giả:  Satomi Myodo.

Học Phật Quần Nghi.

Ḥa Thượng Thích Thánh Nghiêm.

Hôn Nhân Hạnh Phúc.

A Happy Married Life.

Ḥa Thượng Dhammananda.

Tỳ Khưu Thiện Minh Dịch.

Giọng Đọc Diệu Thủy.

Hư Hư Lục. (Toàn Tập - 28 Tập)
Sư Cô Như Thủy.
Giọng Đọc Diệu Thủy.

Hư Hư Luc.

Sư Cô Như Thủy.

Giọng Đọc Khác

Hương Vị Pháp Bảo.

Tuyển Tập Các Bài Pháp Luận.

Thiền Sư U Silananda.

Huyền Thuật Và Các Đạo Sĩ Tây Tạng.
Nguyên Phong.

K

Khai Thị Phật Thất -Ngày 29 Tháng 12 Năm 2001.

Khám Phá Con Đường Giải Thoát.

Phật Giáo Thực Hành Và Pháp Đại Hoàn Thiện.

Giọng Đọc:  Diệu Thủy.

Khi Nào Chim Sắc Bay - Hành Tŕnh Phật Giáo Về Phương Tây.

When The Iron Eagle Flies - Buddhism for the West.

Ni Sư Ayya Khema.

Diệu Liên Lư Thu Linh Biên Dịch.

Khuyên Pháp Bồ Đề Tâm.

Tĩnh Am Đại Sư.

Kinh A Di Đà Yếu Giải.

Ngẫu Ích Đại Sư.

Kinh Bi Hoa.

Kính Dâng Mẹ.

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm.

Phẩm Như Lai Hiện Tướng.

 • (01) (02) (03)

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp.

Dịch Giả Ḥa Thượng Giới Nghiêm.

Hiệu Đính:  Tỳ Kheo Giới Đức.

Giọng Đọc:  Diệu Thủy.

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Trọn Bộ 244 Câu Hỏi.

Một Cuộc Vấn Đáp Giữa Hai Nhà Đại Trí Tuệ & Đức Độ Là Nhà Vua Milinda Và Tỳ Kheo Na Tiên.

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp.

Dịch Giả Ḥa Thượng Giới Nghiêm.

Hiệu Đính:  Tỳ Kheo Giới Đức.

Giọng Đọc:  LTT Diệu Nghiêm.

Kinh Phật Thuyết A Di Đà Chú Giải.

Kinh Pháp Bảo Đàn.

Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học, 1943

Giọng Đọc:  Tâm Kiến Chánh.

Kinh Thủ Lăng Nghiêm.

Cư Sĩ Tâm Minh - Lê Đ́nh Thám.

Kinh Thiện Ác Nhân Quả.

Ḥa Thượng Thích Trung Quán.

Kinh Vô Lượng Thọ - Chú Giải.

(Chú Giải Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh B́nh Đẳng Giác).

Dịch Theo Bản Inh Lần Thứ Nhất Của Hoa Tạng Phật Giáo Dồ Thư Quán, Đài Bắc, Tháng 02, Năm Dân Quốc 81 (1992).

Bồ Tát Giới Đệ Tử Vận Thành Hạ Liên Cư Hội Tập Và Kính Chia Thành Chương Mục.

Chú Giải:  Kim Cang Thừa Tam Muội Da Giới Đệ Tử Hoàng Niệm Tổ.

Khổ Hạnh Lim Dim Mắt.

Thích Giới Đức - Minh Đức Triều Tâm Ảnh.

Kể Chuyện Đất Phật.
T Huyền Diệu.

L

Lá Thư Thầy.

Tỳ Kheo Viên Minh.

Lá Thư Tịnh Độ - Ấn Quang Đại Sư.

Giọng Đọc Bên Việt Nam.

Lá Thư Tịnh Độ Của Ấn Quang Đại Sư.

Dịch Thuật:  Liên Du.

Làm Sao Tránh Khỏi Binh Đao Kiếp.

Lăo Cư Sĩ Lư Bỉnh Nam.

Làm Thế Nào Để Trở Thành Người Tốt.

Ḥa Thượng Thích Như Điển.

Làm Việc Một Nguồn Vui.

Tarthang Tulku.

Dịch Giả:  Ni Sư Thích Nữ Trí Hải.

Giọng Đọc:  Diệu Thủy.

Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng.

Bác Sĩ Quách Huệ Trân.

Giọng Đọc:  Đức Uy Nguyễn - Vinh Diệu Huyền.

Lăng Nghiêm Ảnh Hiện.

Tịnh Liên - Nghiêm Xuân Hồng.

Lời Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật.

Thiền Sư Triệt Ngộ.

Dịch Giả:  Thích Đạt Dương.

Lịch Sử Phật Pháp.

Ḥa Thượng Hộ Tông.

Giọng Đọc:  Cô Tịnh Bảo.

Liên Hoa Hóa Sanh.

Pháp Sư Đạo Chứng.

Biên Dịch:  Trần Tuấn Mẫn.

Liễu Phàm Tự Truyện.

 • (01)

Liễu Sanh Thoát Tử.

Cư Sĩ:  Liêu Địch Nguyên.

Dịch Giả:  Thích Quang Phú

Lời Khai Thị Của Pháp Môn Niệm Phât Của Thiền Sư Triệt Ngô.

Dịch Giả:  Thích Đạt Dương.

 • (01) (02)

Luận Về Phật Giáo.

Loài Hoa B́nh Dị.

Lục Tổ Huệ Năng.

Lược Giảng Kinh Pháp Hoa.

Ḥa Thượng Huyền Vi.

Lược Truyện Về Đời Của Đức Phật Thích Ca.

Lương Hoàng Bảo Sám.

Hiệu Chính:  Ḥa Thượng Thích Trí Tịnh.

Dịch Giả:  Ḥa Thượng Thích Viên Giác.

M

Ma Tâm và Ma Sự Của Người Tu.

Tịnh Liên - Nghiêm Xuân Hồng.

Mấy Điểm Trọng Yếu Mà Người Niệm Phật Nên Biết.

Tâm Ngộ.

Dịch Giả:  Thích Nguyên Ạnh.

Mặt Hồ Tĩnh Lặng.

A Still Forest Pool.

Thiền Sư Ajahn Chah

Dịch Giả:  Tỳ Khưu Khánh Hỷ.

Mặt Hồ Tĩnh Lặng.

A Still Forest Pool.

Thiền Sư Ajahn Chah

Dịch Giả:  Tỳ Khưu Khánh Hỷ.

Giọng Đọc:  LTT Diệu Nghiêm.

Mẫu chuyện Linh Ứng Quan Thế Âm.
Ḥa Thượng Thích Tịnh Từ.

 • (01) (02) (03) (04)

Mấy Điệu Sen Thanh.

Dịch Giả:  Ḥa Thượng Thích Thiền Tâm.

Mẹ Hiền Quan Thế Âm.

Ḥa Thượng Thích Trí Thủ.

Me Quan Âm Cửu Long.
Huỳnh Trung Chánh
Giọng Đọc Diệu Thủy.
01) Lời Nói Đầu.
02) Phần 01: Theo Dấu Chân Xưa.
02) Phần 02: Theo Dấu Chân Xưa.
03) Mẹ Quan Âm Cửu Long.
04) Người Đẹp Thoảng Hương Sen.
05) Mở Toan Cửa Địa Ngục.
06) Tiếng Chuông Của Chư Thiền Sư.
07) Cây Khô Trổ Bông.

 

Minh Sát Tu Tập.

Thiền Sư Achaan Naeb

Dịch Giả:  Tỳ Kheo Pháp Thông.

Giọng Đọc:  Diệu Thới.

Minh Triết Trong Đời Sống.

Darshani Deane.
Dịch Giả:  Nguyên Phong

Mộng Đông Thiền Sư Di Tập.

Dịch Giả:  Thích Nguyên Thành

Sưu Tập:  Hoán Tỉnh và Liễn Duệ.

Một Giọt Biển Pháp.

Cư Sĩ Hàn Anh.

Mục Liên Thanh Đề.

Mười Công Đức Niệm Phật.

Ḥa Thượng Thích Giác Hạnh.

Mười Nguyện Phổ Hiền Và Khai Thị Phật Thất.

Pháp Sư Tịnh Không.

N

Na Tiên Tỳ Kheo

Dịch Giả:  Cao Hữu Đính

Nấc Thang Cuộc Đời Giữa Mê Và Ngộ.

Nguyên Tác:  Đại Sư Tinh Vân.

Dịch Giả:  Thích Nữ Huệ Phúc.

Nền Tảng Phật Giáo.

Tỳ Kheo Hộ Pháp.

Giọng Đọc:  Diệu Thới.

Quyển 01:

Quyển 02:

Ngàn Xưa Hương Bối.
Minh Đức Triều Tâm Ảnh.
Giọng Đọc Sư Cô Tịnh Bảo.
Quyển 01 và Quyển 02

Ngập Tràn Ân Phước.

Thiền Sư:  Dipa Ma - The life an Legacy of A Buddhist Master.

Tác Giả: Amy Schmidt.

Dịch Giả:  Thiện Nhựt.

Giọng Đọc:  Thiện Quang

Ngập Tràn Ân Phước.

Thiền Sư:  Dipa Ma - The life an Legacy of A Buddhist Master.

Tác Giả: Amy Schmidt.

Dịch Giả:  Thiện Nhựt.

Giọng Đọc:  Diệu Thủy.

Ngay Trong Kiếp Sống Này.

Hướng Dần Hành Thiền Minh Sát.

Thiền Sư Sayadaw U Pandita.

Dịch Giả:  Tỳ Kheo Khánh Hỷ.

Nghĩ Từ Trái Tim.

Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc.

Giọng Đọc:  Nguyễn Vinh, Thanh Thuyết.

Ngôi Nhà Thật Sự Của Ta.

Thời Thuyết Giảng Cho Một Cụ Già Sắp Lâm Chung.

Thiền Sư Ajahn Chah.

Sunanda Phạm Kim Khánh Và Sumana Lê Thị Sương, chuyển ngừ từ Anh sang Việt.

Giọng Đọc:  Diệu Nghiêm.

Ngôi Nhà Thật Sự Của Ta.

Thời Thuyết Giảng Cho Một Cụ Già Sắp Lâm Chung.

Thiền Sư Ajahn Chah.

Sunanda Phạm Kim Khánh Và Sumana Lê Thị Sương, chuyển ngừ từ Anh sang Việt.

Giọng Đọc:  Cô Tịnh Bảo.

Ngón Tay Và Mặt Trăng.

Thượng Tọa Thích Nhất Chân.

Người Cư Sĩ Ưu Việt.

Tác Giả:  Minh Đức Triều Tâm Ảnh.

 • Giọng Đọc:  Diệu Thủy (Không Ḥa Nhạc).

  (00)

  (01) (02) (03) (04) (05) (06)

 • Giọng Đọc:  Diệu Thủy (Ḥa Nhạc).

  (00)

  (01) (02) (03) (04) (05) (06)

Người Đẹp Và Bóng Hạnh Phúc.

Người Việt Thương Mẹ Cha.

Nguyện Vọng Cao Nhất Của Con Người.

Soạn Giả:  Vansarakkhita Bhikkhu.

Ḥa Thượng Hộ Tông.

Giọng Đọc:  Cô Tịnh Bảo.

Ngọc Sáng Trong Hoa Sen.
The Wheel Of Life - John Blofeld
Nguyên Phong phóng tác.

Nhập Bồ Tát Hạnh.

Ni Sư Trí Hải.

Nhặt Là Bồ Đề.

Ḥa Thượng Thích Thanh Từ.

Nhẹ Gánh Lo Âu.

Ḥa Thượng DR K.Sri Dhammananda.

Dịch Giả:  Pham Kim Khánh

Giọng Đọc:  Diệu Thủy.

Như Lai Viên Giác Trực Chỉ Đề Cương.

Ḥa Thượng Từ Thông.

Như Thế Mà Trôi.
Huỳnh Trung Chánh.
Giọng Đọc Diệu Thủy.
01) Tṛ Chơi Cú Bắt.
02) Tan Loăng Theo Mây.
03) Lấy Chồng Xa Xứ.
04) Như Thế Mà Trôi.
05) Cam Lồ Sa Mạc.
06) Thần Tài Gỏ Cửa.
07) T́nh Nghĩa Xương Rồng.
08) Hoằng Nguyện Thênh Thang.

 

Những Bí Ẩn Của Cuộc Đời.

Tác Giả:  Dale Carnegie.

Biên Soạn:  Nguyễn Hữu Kiệt.

Những Gịng Sữa Mẹ.

Ḥa Thượng Huyền Vi.

Những Hạt Giống Trí Tuệ.

Nguyên Tác:  Gems Of Buddhist Wisdom.

Tuyển Tập Các Bài Pháp Có Giá Trị.

Buddhist Missionary Society, Malaysia, 1983, 1996

Dịch Giả:  Thích Tâm Quang.

Giọng Đọc:  Diệu Thủy.

Những Truyện Niệm Phật.

Niệm Phật Ba La Mật.

Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch từ Phạn ra Hán.

Ḥa Thượng Thích Thiền Tâm dịch từ Hán văn ra Việt văn.

 • Chia Làm 4 Phần.

  (01) (02) (03) (04)

Niệm Phật Ba La Mật.

Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch từ Phạn ra Hán.

Ḥa Thượng Thích Thiền Tâm dịch từ Hán văn ra Việt văn.

Niệm Phật Chỉ Nam.

Những Khai Thị Của Chư Tổ Tịnh Độ.

 • Niệm Phật Chỉ Nam.

  (01) (02) (03) (04)

 • Triệt Ngộ Thiền Sư Khai Thị.

  (01) (02)

Niệm Phật Sám Pháp.

Ḥa Thượng Thích Thiền Tâm.

Niệm Phật Thập Yếu Pháp Môn Hành Tŕ Của Tịnh Độ.

Ḥa Thượng Thích Thiền Tâm.

Niệm Phật Tông Yếu.

Pháp Nhiên Thượng Nhân.

Dịch Giả:  Viên Thông Nguyền Văn Nhàn.

 • Chia Làm 2 Phần.

  (01) (02)

Niệm Phật Tông Yếu.

Pháp Nhiên Thượng Nhân.

 • Chia Làm 3 Phần.

  (01) (02) (03)

Niệm Phật Viên Thông.

Ḥa Thượng Tuyên Hóa Lược Giảng.

Niệm Rải Từ Tâm.

Ban Tu Thư Như Lai Thiền Viện.

Giọng Đọc:  Cao Nguyên.

Niệm Và Người Hành Thiền.

Một Cuộc Phỏng Vấn Ngài Thiền Sư U Pandita do Tỳ Khưu Visuddhacara Thực Hiện Pham Kim Khánh Dịch.

O

Ốc Đảo Tự Thân.

Ni Sư Ayya Khema.

Việt Dịch:  Diệu Liên - Lư Thu Linh.

Ông Trưởng Giả Kén Rễ.

P

Pháp Hành Thiền Minh Sát.

Thiền Sư Mahasi Sayadaw.

Phẩm Như Lai Hiện Tướng.

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm.

Pháp Hoa.

Ḥa Thượng Từ Thông.

Pháp Hoa Huyền Nghĩa.

Saddharma Pundarika Sutra.

Nguyên Tác Chánh Trí Mai Thọ Truyền.

Giọng Đọc:  Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phượng, Thy Mai, Ngọc Mỹ.

Pháp Hoa Thông Nghĩa.

Ḥa Thượng Thích Trí Tịnh Chủ Giảng.

Thượng Tọa Thích Minh Huệ Ghi.

Pháp Môn Dễ Tu Dễ Chứng Hợp Thời Cơ.

Dịch Giả:  Thích Cường Lạc.

Pháp Ngữ Lục.

Ḥa Thượng Thích Đức Niệm.

Phật Giáo Chánh Tín.

Ḥa Thượng Thánh Nghiêm.

Giọng Đọc:  Tâm Từ.

Phật Giáo Thực Hành Và Pháp Đại Hoàn Thiện.

Giọng Đọc Diệu Thủy.

 • (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)

 • (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

 • (21) (22) (23) (24)

Phật Giáo Truyền Thống Tây Tạng.

Buddhism in The Tibetan Tradition.

Nguyên Tác của Geshe Kelsang Gyatso.

Bản Việt Ngữ của Thích Nữ Trí Hải.

Phật Giáo Vấn Đáp.

Ḥa Thượng Tín Nghĩa.

Phật Học Tinh Yếu.

Dịch Giả:  Thích Thiền Tâm.

Phật Học Và Y Học.

Bác Sĩ Quách Huệ Trân.

Phật Sống Chùa Kim Sơn.

Phật Thuyết Kinh A Di Đà Yếu Giải.

Phật Thuyết Kinh Cha Mẹ Ân Năng Khó Báo Đáp.

Tịnh Tông Học Hội Malaysia Và Indonesia Phát Hành.

Phật Và Thánh Chúng.

Cao Hữu Đính.

Phổ Đà Sơn.

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)

 

Phổ Đà Sơn Dị Truyện.
Pháp Sư Chữ Vân.

Pho Sắc Mẹ.

Phương Pháp Tŕ Danh Niệm Phật.

Huỳnh Lăo Cư Sĩ.

Q

Quan Âm Tóc Rối.

Quan Âm Thị Kính.

Quán Tưởng Đề Mục.

Ḥa Thượng Narada.

Quán Phật Tŕ Danh Tịnh Độ Thiền.

Quán Tưởng Ngũ Uẩn.

Quê  Hương Cực Lạc.

Ấn Quang Đại Sư.

Giọng Đọc:  Tâm Từ.

Qui Tắc Trợ Niệm Khi Lâm Chung.

Tịnh Tông Học Hội.

S

Sống Chết B́nh An.

Sogyal Rinpoche.

Dịch Giả:  Ni Sư Trí Hải.

Giọng Đọc:  Tâm Kiên Chánh

Lotus Productions.

Sự Tích Kinh Từ Bi Thủy Sám.

Diễn Đọc:  Hồng Đào - Quang Minh.

Suối Nguồn Tươi Trẻ.

Tác Giả:  Peter Kelder.

Năm Thức Tập Thần Kỳ Của Tây Tạng.

Suy Niệm Về Hiện Tượng Chết.

Giọng Đọc:  Diệu Nghiêm.

T

Tâm Bất Sinh.

Ngữ Lục Bakei.

Thiền Sư Bakei.

Dịch Giả:  Ni Sư Trí Hải.

Tam Độc Và Cách Đối Trị.

Giải Về Tham, Sân, Si.

Maha Thongkham Medhivongs.

Giọng Đọc:  Diệu Thới.

Tám Sự Tích Phật Lực.
Giọng Đọc Sư Cô Tịnh Bảo.

Tâm Và Đạo.

Quán Tưởng Về Cuộc Sống Trong Đạo Phật.

The Mind and The Way Buddhist Reelections on life.

Ajahn Sumedho

Dịch Giả:  Susanta Nguyễn.

Tấm Ḷng Rộng Mở.

Tạng Thư Sống Chết.

Tạng Thư Sống Chết.

The Tibetan Book Of Living And Dying

Sogyal Rimpoche.

Dịch Giả:  Ni Sư Trí Hải.

Giọng Đọc:  LTT Diệu Nghiêm

Tạng Thư Sống Chết.

The Tibetan Book Of Living And Dying

Sogyal Rimpoche.

Dịch Giả:  Ni Sư Trí Hải.

Tây Tạng Huyền Bí.
Bản Dịch - Nguyễn Hữu Kiệt.

Tây Phương Du Kư.

Tế Điên Ḥa Thượng.

Thần Chú Đại Bi Nhiệm Mầu Không Thể Nghĩ Bàn.

Ḥa Thượng Tuyên Hóa.

Ban Phiên Dịch Việt Ngữ

Trường Đại Học Pháp Giới

Vạn Phật Thánh Thành

Talmage, California

(Khai Thị - Quyển 04)

Thắp Lửa Tâm Linh.

Cuộc Đời Và Hành Trang Của Ngài Hộ Tông.

Tác Giả:  Minh Đức Triều Tâm Ảnh (Tỳ Kheo Giới Đức).

Giọng Đọc:  Cao Nguyên.

Quyển 01:  Thời Tại Gia (1893-1940).

Quyển 02:  Thời Xuất Gia (1940-1957).

Thầy Tôi.

Thiền Quán - Tiếng Chuông Vượt Thời Gian.

Nguyên Tác:  The Clock Of Vipassana Has Struck.

Tác Giả:  Ts.Sayagyi U Ba Khin (1899-1971)

Chú Giải Và Biên Soạn:  S.N. Goenka Và Pierluigi Confalonier.

Dịch Giả:  Tỳ Kheo Thiện Minh.

Giọng Đọc:  Diệu Thủy.

Thiền Tịnh Quyết Nghi.

Thượng Tọa Thích Phước Nhơn.

Giọng Đọc Tâm Từ.

Thiền Với Tịnh Độ.

Ấn Quang Đại Sư.

Thiền Sư Và Triết Gia.

Dịch Giả: Ni Sư Thích Nữ Trí Hải, Phương Thanh.

Thiên Thần Quét Lá.
Vĩnh Hảo.
00) Lời Tựa Thiên Thần Quét Lá.
01) Cây Đa Chùa Cũ.
02) Người Quét Chợ.
03) Ngoài Sân C̣n Lá.
04) Pháp Sư Tí Hon.
05) Giấc Mộng Đầu.
06) Quét Lá.
07) Phần 01-Bước Đi Thiên Thần.
07) Phần 02-Bước Đi Thiên Thần.
08) Nghề Đuổi Quạ.

 

Thiền Quán Tiếng Chuông Vượt Thời Gian.

Thóa Ṿng Tục Lụy.
Ḥa Thượng Thích Quảng Độ.

Thủ Lăng Nghiêm.

Hán Dịch:  Bát Thích Mật Đề.

Việt Dịch:  Cư Sĩ Tâm Minh - Lê Đ́nh Thám.

Thủ Lăng Nghiêm Kinh Trực Chỉ Đề Cương.

Ḥa Thượng Từ Thông.

Thực Tại Hiện Tiền.

Tỳ Kheo Viên Minh.

Thúy Kiều.

 

Tiến Tŕnh Tu Chứng.

Minh Châu - Đặng Tấn Hậu.

Tiếng Vọng Từ Chân Tâm.

Acariya Maha Boowa Nanasampanno.

Phạm Kim Khánh Trích Dịch Quyển Straight From The Heart.

Giọng Đọc:  Tịnh Bảo.

Tiếng Vọng Từ Chân Tâm.

Acariya Maha Boowa Nanasampanno.

Phạm Kim Khánh Trích Dịch Quyển Straight From The Heart.

Giọng Đọc:  TDiệu Nghiêm.

Tiểu Sử Và Đạo Ảnh Của Pháp Sư Tịnh Không.

T́m Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ.

Thiền Sư Goenka

Dịch Giả:  Tỳ Kheo Pháp Thông.

 • (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)

 • (11) (12)

T́m Phật Ở Đâu.

Minh Tâm.

Tịnh Ảnh Lục.

Pháp Sư Tịnh Không.

Tịnh Độ Thập Nghi Luận.

Trí Giả Đại Sư.

Việt Dich:  Ḥa Thượng Thích Thiền Tâm.

T́nh Đời Ư Đạo.

Ḥa Thượng Hô Giác.

Giọng Đọc:  Tịnh Bảo.

T́nh Mẹ.

Ḥa Thượng Hộ Giác.

T́nh Người.

Trái Tim Của Mẹ.

Trang Tông Kinh Huyền Hoặc.

Tịnh Liên - Nghiêm Xuân Hồng.

Trở Về Tử Cỏi Sáng.
Nguyên Phong.

Trở Về Từ Xứ Tuyết.

Trúc Lâm Dậy Sóng.

 

Truyệt Phật Giáo Nói Về Triết Lư Sống.

Tứ Diệu Đế.

Từ Hư Không Trở Về Hư Không.

Từ Nguồn Diệu Pháp.

Ni Sư Trí Hải.

Giọng Đọc:  Diệu Thủy.

Tứ Niệm Xứ.

Thiền Sư Khánh Hỷ.

Tử Thư Tây Tạng.
Nguyên Phong.

 

Tuyển Tập Phật Giáo.
Ngọc Nữ.

Tuyết Hư Lăo Nhân Tuyển Tập Tịnh Độ.

Cư Sĩ Lư Bỉnh Nam.

V

Vài Là Hương Pháp.

Ban Tu Thư Như Lai Thiền Viện Phát Hành Năm 2011.

Tác Giả:  Thiền Sư Kim Triệu.

Giọng Đọc:  Cao Nguyện

Vết Nhạn Lưng Trời.
Huỳnh Trung Chánh.
01) Trần Truồng.
02) Vết Nhạn Lưng Trời.
03) Thuốc Đắng.
04) Thuốc Đắng.
05) Loài Hoa B́nh Dị.
06) Thành Toàn.
07) Thành Toàn.
08) Ngộ.
09) Đâu Chẳng Phải Là Nhà.
10) Đâu Chẳng Phải Là Nhà.
11) Chân Dung Của Mẹ.
12) Chân Dung Của Mẹ.
13) Quan Âm Tóc Rối.
14) Cây Hoàng Lan.

 

Vết Nhạn Lưng Trời.
Huỳnh Trung Chánh.

V́ Sao Tin Phật.

Nguyên Tác:  What Buddhists Believe.

Ḥa Thượng K. Sri Dhammananda.

Việt Dịch:  Thích Tâm Quang.

Giọng Đọc:  Diệu Thới.

Vi Tiếu.

Ḥa Thượng Viên Minh.

Giọng Đọc:  Diệu Thủy.

Việc Lớn Đời Người.

Việc Lớn Nhất Của Đời Người.

Việc Lớn Nhất Của Đời Người.

Vô Ngă.

Tác Giả:  Tỳ Kheo Thích Trí Siêu.

Giọng Đọc: Diệu Thới.

Vô Ngă Vô Ưu.

Ni Sư Ayya Khema.

Việt Dịch:  Diệu Đạo.

Vui Chay Ư Đạo.

Ni Sư Trí Hải.

Vượt Luân Hồi Vào Tịnh Độ.

Thích Phổ Huân.

X

Xá Lợi Phất.

Y

 

Ư Thức Chuyển Đổi Cảnh Giới.

Ḥa Thượng Tịnh Không.

Yêu Và Chết.

Nguyên Bản:  Loving And Dying.

Tỳ Kheo Visuddhacara

Bản Dịch Việt Ngữ Của Không Tuệ.

Giọng Đọc Diệu Thủy.

Ư Nghĩa Đêm Rằm Tháng Tư.

Tỳ Khưu Hộ Pháp.

Dhammarakkhita Bhikkhu

Ư Nghĩa Đêm Rằm Tháng Tư.

Các Ngày Lễ Quan Trọng Trong Phật Giáo Nguyên Thủy.

Ty Khưu Hộ Pháp.

Dhammarakkhita Bhikkhu

Ư T́nh Thân.

Thích Trí Siêu.

Giọng Đọc Diệu Thới.

Trở lại đầu trang

Hieu Giang VietNamese Buddhist Cultural Centre Of Ottawa 

Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam Tại Ottawa - Hiếu Giang Ni Tự - www.Hieugiang.net